FRNL

Bezoek


Volg ons


Bezoek ook


Steven Vandeput,
Minister van Defensie,
belast met AmbtenarenzakenKoninklijk Museum van het Leger
en de Krijgsgeschiedenis


Met de steun vanNieuws

Nieuw - Vanaf nu... is het Instituut voor Veteranen deel van het War Heritage Institute

banner_breve_600_nl.jpg
Om de krachten te bundelen groepeert het War Heritage Institute het Fort van Breendonk, het Instituut voor Veteranen - NIOOO, het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis en de Historische Pool van Defensie.

 

Het resultaat: een gloednieuwe organisatie voor het militair erfgoed en de Herinnering gaat van start...

War Heritage Institute

Ontdek de Mission Statement op www.warheritage.be

 

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) neemt de opdrachten terugbetaling van de medische kosten en sociale actie over

hziv_complet_pont.jpgHet Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers in haar huidige vorm houdt op te bestaan. Zo heeft de Belgisch federale overheid beslist.

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV), een federale overheidsinstelling die op vlak van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering dezelfde taken uitvoert als de ziekenfondsen, neemt de opdrachten terugbetaling van de medische kosten en sociale actie en de daarbij horende dienstverlening aan de rechthebbenden over.

Sinds de inwerkingtreding van de wet op 1 mei 2017 staat de HZIV voor u formeel klaar om de u vertrouwde dienstverlening verder te zetten.

Met andere woorden, de terugbetaling van medische en farmaceutische kosten en de sociale actie, waarop u recht heeft, blijven onverminderd en onveranderd doorlopen. Het enige dat voor u verandert is uw contactpunt (adres zie verder).
www.hziv.be

Lees meer...
 
Onze archieven
Design by BYTES AND COM