FRNL

Bezoek


Volg ons


Bezoek ook


Steven Vandeput,
Minister van Defensie,
belast met AmbtenarenzakenKoninklijk Museum van het Leger
en de Krijgsgeschiedenis


Met de steun vanPDF Afdrukken

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) neemt de opdrachten terugbetaling van de medische kosten en sociale actie over

hziv_complet_pont.jpgHet Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers in haar huidige vorm houdt op te bestaan. Zo heeft de Belgisch federale overheid beslist.

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV), een federale overheidsinstelling die op vlak van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering dezelfde taken uitvoert als de ziekenfondsen, neemt de opdrachten terugbetaling van de medische kosten en sociale actie en de daarbij horende dienstverlening aan de rechthebbenden over.

Sinds de inwerkingtreding van de wet op 1 mei 2017 staat de HZIV voor u formeel klaar om de u vertrouwde dienstverlening verder te zetten.

Met andere woorden, de terugbetaling van medische en farmaceutische kosten en de sociale actie, waarop u recht heeft, blijven onverminderd en onveranderd doorlopen. Het enige dat voor u verandert is uw contactpunt (adres zie verder).
www.hziv.be


Medische Zorgen & Sociale Actie

Zoals gezegd verandert er niets aan de voorwaarden en/of de wijze waarop de terugbetaling van medische en farmaceutische kosten aan de oorlogsinvaliden en de begunstigden op de remgelden  momenteel geregeld is. De werking van de diensten Medische Zorgen en Sociale Actie blijft behouden. De u vertrouwde contactpersonen bij deze diensten blijven bij de HZIV te uwer beschikking staan.

We danken u alvast voor het jarenlange vertrouwen in het Instituut.
De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering heet u welkom en staat klaar om u voortaan van dienst te zijn.Nog enkele praktische gegevens

- De HZIV opent - speciaal voor de oorlogsslachtoffers - binnen haar structuur een nieuwe directie. Dat betekent dat u - als rechthebbende - voor uw ziekte- en invaliditeitsverzekering kan aangesloten blijven bij uw huidige ziekenfonds.

- Voor de goede gang van zaken dient u bijgevolg alle correspondentie (doktersattesten, medische nota’s, briefwisseling,…) te sturen naar :

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)     
Directie Oorlogsinvaliden
Troonstraat  30 A  
1000 Brussel 
Centraal nummer
02 /227 63 00


- De telefoonnummers van uw contactpersonen blijven dezelfde.

- Voorlopig kan u nog de bestaande e-mailadressen van uw contactpersonen blijven gebruiken.
De nieuwe e-mailadressen zijn als volgt samengesteld:
eerste letter voornaam contactpersoon, volledige familienaam contactpersoon @hziv.be
Fictief voorbeeld: Dit e-mailadres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken verandert in Dit e-mailadres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken


 
Design by BYTES AND COM