War Heritage Institute

 • banner%20web%20bbe%20nl

 • banner%20webnl

Vacature: Expert boekhouding en begroting (m/v/x)

Het War Heritage Institute (WHI) werft aan:

 • een Expert boekhouding en begroting (m/v/x)

Jobinhoud

Als expert boekhouding en begroting krijg je een ruim takenpakket toevertrouwd:

 • Je volgt alle begrotingsstappen op en/of controleert ze (initiële begroting, begrotingswijziging en aanpassingen).
 • Je volgt de dagelijkse facturatie op en/of controleert deze.
 • Je voert de boekhouding van het War Heritage Institute accuraat uit (betalingen uitvoeren, boekhoudkundige correcties uitvoeren)
 • Je maakt financiële analyses en kosten-batenanalyses op op basis van analyses en rapportagetechnieken en geeft op basis hiervan advies aan het management.
 • Je stelt financiële rapporten op voor interne (directiecomité) en externe partijen (Inspectie der Financiën, Rekenhof).
 • Je geeft tijdens vergaderingen advies over jouw expertisegebied.
 • Je doet voorstellen op vlak van kostenbeheer en mogelijke besparingen.
 • Je neemt deel aan verschillende projectvergaderingen om zo de impact op de begroting te kunnen inschatten en het kostenplaatje te kunnen bepalen.
 • Bij afwezigheid van de verantwoordelijke van de dienst, ben jij het aanspreekpunt voor je collega's.

Profiel

Competenties
Gedragsgerichte competenties
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je begeleidt anderen, oefent een voorbeeldfunctie uit en ondersteunt hen in hun dagelijks functioneren.
 • Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

Niet vereist, wel een troef

Je komt in een tweetalige omgeving terecht, kennis van het Frans is bijgevolg een plus.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Meer informatie over de inhoud van deze betrekking kan ingewonnen worden bij Cedric Vernieuwe: cedric.vernieuwe@warheritage.be

Meer info

https://selor.be/nl/vacatures/job/ANG22094/Expert-boekhouding-en-begroting-m-v-x-