FRNL

Algemeen

PDF Afdrukken
Wie kan aanspraak maken op een terugbetaling van de medische kosten door het IV-NIOOO?
  • Militaire oorlogsinvaliden
  • Burgerlijke oorlogsinvaliden
  • Gelijkgestelden
  • Gerechtigden van een invaliditeitspensioen van minstens 10%

Welke kosten kunnen terugbetaald worden? Kosten met betrekking tot:
  • Medische zorgen
  • Paramedische zorgen
  • Farmaceutische zorgen
  • Prothesen
  • Letsels of aandoeningen, al dan niet het gevolg van de oorlog
De kosten worden terugbetaald volgens de van kracht zijnde reglementering en in het bijzonder het KB van 29 oktober 1986.
 
Design by BYTES AND COM