FRNL

Geneesmiddelen

PDF Afdrukken

De geneesmiddelen die het IV-NIOOO terugbetaalt zijn opgenomen in drie lijsten die hieronder kunnen worden opgehaald :

  • Lijst van de gratis geneesmiddelen :
  • Geneesmiddelen die onderworpen zijn aan een goedkeuring:
    • Geneesmiddelen voor gebruik gedurende een korte periode : klik hier
    • Geneesmiddelen voor langdurig gebruik : klik hier

Zoeken naar een geneesmiddel


Gratis geneesmiddelen

De gratis geneesmiddelen kan de oorlogsinvalide afhalen bij de apotheker als hij beschikt over een voorschrift van de arts (roze voorschriftenblaadje of een voorschrift van de geneesheer waarop de invalide één der etiketten gekleefd heeft die hem werden afgeleverd door het Instituut).

Geneesmiddelen die onderworpen zijn aan een goedkeuring

a. Geneesmiddelen voor gebruik gedurende een korte periode :

Die geneesmiddelen kan de oorlogsinvalide gratis afhalen bij de apotheker wanneer zijn doktersvoorschrift voorzien is van de stempel 'goed voor aflevering' van de adviserende arts van het Instituut.

b. Geneesmiddelen voor langdurig gebruik :

Bij akkoord van de adviserende geneesheer van het Instituut krijgt de invalide een attest met een volgnummer, de ingangsdatum, de benaming, de verpakking en de dosering van het geneesmiddel. Met dat attest kan hij het geneesmiddel gratis gaan afhalen bij de apotheker. 

De oorlogsinvalide moet het attest terugsturen naar de adviserende arts van het IV–NIOOO:
  • wanneer het volledig ingevuld is door de apotheker en hij een nieuw attest wil krijgen
  • wanneer de verpakking van het geneesmiddel verandert
  • wanneer hij van geneesmiddel verandert. Een verandering moet medisch verantwoord worden door de behandelende arts. 

Opmerkingen:

Alle voorschriften moeten uitgeschreven worden op de roze farmaceutische blaadjes van het IV–NIOOO of, wanneer het Instituut geen roze blaadjes meer aflevert, op een geneesmiddelenvoorschrift van de geneesheer waarop de invalide één der etiketten, afgeleverd door het Instituut, moet kleven.

De voorschriften zijn geldig tot het einde van de derde maand die volgt op, ofwel de datum waarop het voorschrift werd opgemaakt, ofwel de datum waarop de arts de behandeling wenst uit te voeren.

Het kan voorkomen dat een oorlogsinvalide betaald heeft voor een geneesmiddel waarvoor hij een goedkeuring nodig had, vooraleer hij over die goedkeuring beschikte. In dat geval kan het Instituut het geneesmiddel terugbetalen als de adviserende arts zijn goedkeuring geeft en de invalide een formulier model 704, ingevuld door de apotheker, kan voorleggen. Als de adviserende geneesheer zijn goedkeuring geeft, moet de derdebetalersregeling toegepast worden en wordt het formulier 704 niet meer aanvaard voor de terugbetaling.

Iedere goedkeuringsaanvraag moet vergezeld zijn van een uitvoerig medisch attest dat de behandeling verantwoordt en moet gericht worden aan:

De adviserend geneesheer van het IV–NIOOO
Medisch Secretariaat
Regentlaan 45-46
1000 - Brussel


Insulinespuiten

Insulinespuiten kunnen gratis afgeleverd worden door de apotheker. Wil de patiënt ze onmiddellijk gratis kunnen meenemen, dan moet de dokter ze op hetzelfde voorschrift zetten als de insuline en dat, per schijf van tien spuiten, met een maximum van dertig spuiten per voorschrift.

Het Instituut komt niet tussen in de kosten voor andere spuiten.


Reactieve strips voor insulineafhankelijken

De reactieve strips voor insulineafhankelijken worden op basis van 400 strips per jaar terugbetaald.

 
Design by BYTES AND COM