FRNL

Medische zorgen

PDF Afdrukken

Dit betreft de consultaties, bezoeken, adviezen en technische verstrekkingen bij huisartsen en specialisten.

De oorlogsinvalide betaalt de honoraria voor de prestaties aan de geneesheer. Die vult op zijn beurt een zorgblaadje in uit het boekje van de oorlogsinvalide of een getuigschrift voor verstrekte zorgen uit zijn eigen attestenboekje (RIZIV-model),  waarop de invalide een van de etiketten kleeft die hem door het Instituut afgeleverd werden. De oorlogsinvalide kan dan aan het Instituut het door de geneesheer vervolledigde document opzenden ten einde de terugbetaling van de betaalde honoraria te bekomen.

Belangrijk:

  • De derdebetalersregeling is niet toegestaan voor consultaties, bezoeken en adviezen.
  • De tussenkomst van het Instituut is steeds beperkt tot de bedragen van de basiserelonen van de RIZIV-nomenclatuur (= 100 % van het officiële barema), zelfs wanneer de geneesheer een ereloon vraagt dat hoger ligt.

 

 
Design by BYTES AND COM