FRNL

Morele hulpverlening

PDF Afdrukken
Onder morele hulpverlening verstaan we alle vormen van hulpverlening met uitzondering van financiële steun.

Vragen in verband met het oorlogsstatuut
  • Wilt u een statuut van oorlogsinvaliditeit aanvragen of een pensioen van oorlogsinvalide?
  • Is uw toestand verergerd en moet uw invaliditeitspercentage herbekeken worden (verergeringsaanvraag)?
  • Komt u in aanmerking voor een bepaalde oorlogsrente? Oorlogsrenten worden uitgekeerd aan alle personen die een statuut van nationale erkentelijkheid bezitten voor een duur van ten minste zes maanden.
  • Heeft u vragen bij een oorlogsrente die u reeds geniet?
  • Heeft u vragen bij de overdracht van oorlogspensioenen en –renten van de overleden titularis op de weduwe/weduwnaar?

Administratieve ondersteuning

Wij kunnen u helpen met uw persoonlijke administratie en het invullen van formulieren. Neem contact op met onze diensten.

Psychologische ondersteuning

Gerechtigden die lijden onder een wankelende gezondheidstoestand, het verlies van hun partner, vereenzaming,…kunnen een beroep doen op de maatschappelijke werkers van de Sociale Actie.

Opname in een rusthuis

De maatschappelijke werkers begeleiden gerechtigden bij het voorbereiden van de opname in een rusthuis en de keuze van rusthuis. Neem tijdig contact op met het Instituut zodat we het dossier met de nodige kwaliteit kunnen voorbereiden en opvolgen.
 
Design by BYTES AND COM