FRNL

Prothesen

PDF Afdrukken
Algemeen

Het Instituut draagt de prothesekosten voor oorlogsinvaliden voor letsels die ze al dan niet in de oorlog hebben opgedaan. Daarbij hanteren we het barema voor de zorgverzekering, zoals dat opgenomen is in de nomenclatuur van de gezondheidszorgen, of de prijsrichtlijn die de adviserende arts opstelde toen hij de aanvraag goedkeurde. (KB 29 oktober 1986)

Prothesen die in aanmerking kunnen komen voor terugbetaling:
 • Brillen
 • Tandprothesen
 • Prothesen en orthesen voor de ledematen
 • Hoorapparaten en batterijen
 • Steunzolen en orthopedisch schoeisel
 • Luiers

Onder bepaalde voorwaarden mag de Prothesedienst ook vergoedingen toekennen voor bijvoorbeeld versleten kledij, de aankoop en onderhoud van een auto, benzinekosten, kosten voor een automatische gangwissel, enzovoort.

Als een aanvraag ontvankelijk wordt verklaard, stelt de Prothesedienst een schriftelijke verbintenis op. Die garandeert de tussenkomst en voor welk bedrag. Als de invalide ons dan zijn originele facturen en zorg- of leveringsbewijzen bezorgt, krijgt hij zijn kosten terugbetaald.

Als het gaat om een tussenkomst van het Instituut na die van een ziekenfonds, moeten de volgende documenten aan het Instituut voorgelegd worden:
 • de originele factuur
 • een kopie van het medisch voorschrift en (of) een kopie van het getuigschrift voor verstrekte hulp of afleveringen
 • een verklaring van het ziekenfonds met vermelding van het bedrag van zijn tussenkomst en de codenummers van de RIZIV-nomenclatuur


Voor iedere specifieke aanvraag om een tussenkomst is het aangewezen contact op te nemen met:

IV-NIOOO
Dienst Prothesen
Regentlaan 45-46
1000 Brussel
Tel: 02/227.62.88

Tandprothesen

Om een tandprothese terugbetaald te krijgen moet de invalide een aanvraag indienen bij het IV-NIOOO. Hij zal een formulier  krijgen dat hij, ingevuld en ondertekend door de tandarts en vergezeld van een bestek, terugstuurt naar het Instituut.

De bedragen van de tussenkomst zijn vastgelegd. Daarbij houden we rekening met prothesen die eerder werden toegekend en waarvoor de geldigheidsduur nog niet verstreken is.

Brillen

 • Brillen worden terugbetaald als de invalide het voorschrift van een oogarts en de originele factuur van de opticien opstuurt naar het IV-NIOOO.
 • Glazen zullen terugbetaald worden volgens een barema eigen aan het Instituut. Er is een tegemoetkoming mogelijk iedere keer dat de sterkte van de glazen wijzigt.
 • Voor monturen is er één keer om de 4 jaar een forfaitaire tussenkomst voorzien.
 • Contactlenzen en oogprothesen worden terugbetaald volgens de normen en het barema van het RIZIV.
 
Design by BYTES AND COM