FRNL

Home arrow Rechthebbenden
PDF Afdrukken

Rechthebbenden

Sinds de oprichting van het War Heritage Institute op 1 mei 2017 is het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers opgehouden te bestaan. Zo heeft de Belgisch federale overheid beslist.

 

Wend u tot de HZIV voor de terugbetaling van uw medische kosten. Klik hier

 

caami_complet_pont.jpg De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV), een federale overheidsinstelling die op vlak van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering dezelfde taken uitvoert als de ziekenfondsen, heeft de opdracht terugbetaling van de medische kosten en de daarbij horende dienstverlening aan de rechthebbenden overgenomen.

 
Design by BYTES AND COM