FRNL

Speciale verzorging (kuren)

PDF Afdrukken
Bronkuren in het buitenland
  • Kunnen worden toegestaan voor Duitsland, Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg
  • Maximaal 21 dagen per jaar
  • Het Instituut betaalt de kosten terug van de zorgen die ter plaatse werden verstrekt. Daarvoor hanteren we het tarief van de Sociale Zekerheid van het desbetreffende land.
  • De oorlogsinvalide moet een bewijs van betaling kunnen voorleggen.
  • De verblijfkosten zijn steeds ten laste van de patiënt.

Herstelkuren
  • Kunnen worden toegestaan voor een verblijf in België, Zwitserland en Frankrijk.
  • Maximaal 28 dagen per jaar, zonder onderbreking
  • De verblijfkosten worden rechtstreeks aan het IV-NIOOO gefactureerd.
  • De kuuroorden moeten erkend zijn door de bevoegde instanties. Voor België is dat de voogdijminister van het IV-NIOOO, voor Zwitserland is dat de kantonnale autoriteit en voor Frankrijk is dat de voogdijminister van de oud-strijders en oorlogsinvaliden.

Wie in aanmerking wil komen voor een terugbetaling van een kuur, moet eerst de toestemming hebben van de adviserende arts van het IV-NIOOO. Daarvoor moet hij een aanvraag indienen. Die aanvraag moet een uitvoerig medisch verslag bevatten dat het therapeutisch nut van de kuur aantoont.
 
Design by BYTES AND COM