FRNL

Toestellen en hygiŽnisch materiaal

PDF Afdrukken
Toestellen huren

Als de invalide zorgmateriaal nodig heeft (kruk, looprek, kamerstoel, rolstoel enzovoort), kan hij dat huren bij het Rode Kruis of een ziekenfonds. Wil hij de huurkosten terugbetaald krijgen, dan moet hij een verantwoordend medisch attest opsturen naar het Instituut. De adviserende arts oordeelt vervolgens over een eventuele terugbetaling.

Toestellen kopen

In uitzonderlijke omstandigheden kan het zijn dat een oorlogsinvalide het toestel moet aankopen. Wil hij die kosten terugbetaald krijgen, dan moet hij eerst de goedkeuring vragen van het Instituut. Dat kan door een aanvraag, vergezeld van alle noodzakelijke verantwoordingsdocumenten, te richten aan het Instituut. De adviserende arts oordeelt dan of de aankoop gegrond is of niet.

Aerosolbehandeling

Het Instituut kan een toestel voor een aerosolbehandeling ter beschikking stellen van de invaliden. Het toestel wordt gratis bezorgd op basis van een verantwoordend medisch attest. Na verloop van de behandeling moet het toestel teruggegeven worden aan het Instituut.

In dringende gevallen en als het een behandeling van korte duur is (voor een periode van maximum 2 maanden), kan de invalide een toestel huren buiten het Instituut. Die huurkosten worden terugbetaald op voorlegging van een betaalde rekening en een verantwoordend medisch attest.
 
Design by BYTES AND COM