FRNL

Ziekenhuisopname

PDF Afdrukken
De oorlogsinvalide is aangesloten bij een ziekenfonds

 • Bij opname moet de oorlogsinvalide zijn ziekenfondsboekje en/of SIS-kaart voorleggen.
 • Hij moet zijn statuut van oorlogsinvalide vermelden (met een roze zorgblaadje), zodat het ziekenhuis indien nodig het onderstaande aan het IV-NIOOO kan factureren:
  • de persoonlijke bijdrage van de patiënt in de onderhoudskosten (gemeenschappelijke kamer)
  • het dagelijks forfaitair bedrag voor de geneesmiddelen
  • de geneesmiddelen die niet terugbetaald worden door het RIZIV
  • de remgelden van de kinesitherapie en alle remgelden die forfaitair gefactureerd worden

  Belangrijk:

  • Nieuwe regeling sinds 1 januari 2010: een tweepersoonskamer wordt gelijkgesteld met een gemeenschappelijke kamer. Geen enkel supplement op de dagprijs mag nog aangerekend worden voor een verblijf in een tweepersoonskamer. Als u een éénpersoonskamer gevraagd heeft, dan moet u het supplement op de dagrpijs altijd zelf betalen.
  • Als de directie van het ziekenhuis om medische redenen beslist heeft tot het verblijf in een privékamer, terwijl de patiënt bij zijn opname om een gemeenschappelijke kamer gevraagd had, dan mag het ziekenhuis de toeslag voor zo'n kamer en de toeslagen van erelonen die daaruit voortvloeien niet factureren.
  • De eventuele toeslagen van erelonen kunnen niet terugbetaald worden volgens de derdebetalersregeling, maar moeten gefactureerd worden aan de invalide. Die kan de terugbetaling vragen aan het Instituut volgens de modaliteiten opgenomen in punt 3 hieronder. In dat geval is het Instituut gemachtigd de terugbetalingen van het ziekenfonds aan te vullen ten bedrage van de werkelijke uitgaven. Die bijkomende tussenkomst kan echter nooit het basistarief van de nomenclatuur van de geneeskundige verzorging overschrijden.

 • Als het ziekenhuis de derdebetalersregeling niet toepast voor het bedrag ten laste van de oorlogsinvalide, dan moet de invalide:
  • het bedrag betalen dat door het ziekenhuis gevraagd wordt
  • een beroep doen op de tussenkomst van het Instituut door de vereffende originele factuur op te sturen, samen met zijn betalingsbewijs en een gedetailleerd overzicht van de geleverde geneesmiddelen (overzicht “P”). Als dat laatste document niet bij de factuur gevoegd is, moet de oorlogsinvalide dat aan het ziekenhuis vragen.

De oorlogsinvalide is niet aangesloten bij een ziekenfonds

Bij zijn opname moet de invalide een zorgblaadje van het IV-NIOOO voorleggen, vergezeld van een schriftelijke en ondertekende verklaring waarbij hij bevestigt dat hij niet aangesloten is bij een ziekenfonds. In dat geval dient het ziekenhuis een kennisgeving van hospitalisatie en van betalingsplicht in bij het Instituut, alsook de machtigingen voor een eventuele verlenging.
 
Design by BYTES AND COM