FRNL

PDF Afdrukken

Ex-JoegoslaviŽ KroatiŽ

Tussen 1943 en 1992 is Joegoslavië een federale republiek. Het land wordt geleid door een communistisch leider, maarschalk Tito, onafhankelijk van de Sovjetunie. Na de dood van Tito in 1980 valt het land traag, maar gestaag uit elkaar. De verbrokkeling komt in een  stroomversnelling terecht na de val van het communisme en gaat gepaard met verschillende (burger)oorlogen. Vrijwel alle Joegoslavische provincies worden zelfstandige staten. Servië en Montenegro vormen nog tot 3 juni 2006 één land. Daarna scheidt Montenegro zich af van Servië.
Op 21 februari 1992 stemt de UNO resolutie 743 met als doel een missie op te richten met als naam UNPROFOR (United Nations Protection Force). Die moet de voorwaarden scheppen om tot een vergelijk te komen tussen de partijen in Joegoslavië.

Tussen april 1992 en eind 1997 stuurt België een volledig bataljon blauwhelmen naar Joegoslavië onder de naam ‘BELBAT’. Ze werken in de oostelijke sector (Baranja) samen met Russische militairen. Voor het eerst in 50 jaar zet België een bataljon in dat zes maanden onafgebroken in het buitenland opereert.

De Belgische militairen komen op 7 april 1992 aan. Ze moeten blijk geven van veel diplomatie om niet in conflict te gaan met het lokale leger.  In het straatbeeld verschijnen checkpoints van waaruit patrouilles vertrekken.

Op 15 januari 1998 valt het doek over de BELBAT-operaties. Niet minder dan 14.000 Belgische troepen hebben elkaar afgelost in het onrustige en onveilige grensgebied dat daarna, op enkele kleine incidenten na, bespaard wordt van verdere oorlogen. Dankzij de inzet van de Belgische troepen zal Baranja op een vreedzame manier overgedragen worden door Servië aan Kroatië.

Ondanks het feit dat Baranja niet volledig vrij van gevaren was, bleef het één van de rustigste gebieden in heel Joegoslavië.
 
Design by BYTES AND COM