Instituut voor Veteranen
Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden,
Oud-strijders en oorlogsslachtoffers
Institut Des Vétérans
Institut National des Invalides de Guerre,
Anciens Combattants et Victimes de Guerre